www.aliildirimoglu.az

Portretdən cizgilər ...

SÖZ RƏSSAMI

Əli İldırımoğlu kənd həyatını, kənd güzəranını, kəndistan əhlini o qədər yerli-yataqlı, o qədər dəqiq və o qədər koloritli təsvir edir ki, sözlər sadəcə söz olmaqdan çıxıb rənglərə dönürlər. Göz önündə elin-elatın əlvan dünyası canlanır. Ona görə də Əli İldırımoğlunu yalnız yazıçı saymaq yetərli deyil. O, sözlə rəssamlıq etməyi bacaran, sözləri fırçaya döndərməyə qadir olan bir sənətkardır.

Rasim Balayev


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com