www.aliildirimoglu.az

Portretdən cizgilər ...

ƏDƏBİ-BƏDİİ SEL KİMİ

Əgər 30–40 il bundan əvvəl Əli müəllim bu romanları yazmış olsaydı, dünya səviyyəsinə çıxardı.

Mən kənd məişətini, güzəranını, xarakterlərini bildiyimdən az da olsa – romanlara keçməyə cəsarət etmişdim. Təəccüblənirəm: Əli müəllimin ədəbi-bədii selinin qabağını nə alıbmış?!

Cəmil Əlibəyov


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com