www.aliildirimoglu.az

Haqqında yazılanlar

“Yazım, yazmayım” arasında

“Dərd” yükü

“Silinməz izlər”lə

“Həmin adam”la üz-üzə

Zorən jurnalist”in etirafı

“Közərən sətirlər”in istisi

“Mənim rəncbər atam”ın həqiqətləri

“Qarlı gecələr”in işığında...

“Aqibət”in acısı

“Daş yağan gün”ümüz

Portretdən cizgilər ...

Bərgüşada sözüm var… Əli İldırımoğlu


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com