www.aliildirimoglu.az

POVESTLƏR

Yazıçı-jurnalist Ə.İldırımoğlunun "Dərd" kitabına daxil olan povest və hekayələri gənclər və yeni­yet­mələrə mənəvi saflıq, əyilməzlik, mərdlik keyfiyyətləri təlqin etməklə yanaşı, cəmiyyətdəki riyakarlığa, bürokratizmə qarşı dərin nifrət hissi yaradır.

Müəllif həyatda rastlaşdığı bu cür mənfilikləri özünə "dərd" edir və onu bədii, dramatik, komik löv­hələrlə açıq­layıb qəzəblə car çəkir, həm də yeni nəsli mənəvi saflığa səsləyir. 

Müasirlik / Gəray FƏZLİ

POVESTLƏR 


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com