www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Aqibət. Bakı, "Nurlan", 2007, - 368 səh.

Respublikanın Əməkdar jurnalisti, yazıçı-publisist Əli İldırımoğlu "Həmin adam", "Zorən jurnalist", "Közə rən sətirlər", "Mənim rəncbər atam", "Qarlı gecələr" romanlarının, povest, hekayə, oçerk və felyetonlardan ibarət "Mayaklar", "Yazım-yazmayım", "Çinarlı", "Dərd", "Telepat", "Silinməz izlər" kitablarının müəllifidir. Bir çox əsərləri xarici dillərdə nəşr edilib və oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
Ötən əsrin otuzuncu illərində cərəyan edən bəzi hadisələr "Aqibət" romanında sənətkarlıqla, ədəbi-bədii dildə təsvir olunmuşdur. Əsər ötüb keçmiş dövrün tarixçəsi olsa da, bu günümüzlə, sabahımızla səsləşir. Getdikcə unudulan, yaddaşlardan silinən milli mentalitetimiz, adət-ənənələrimiz bir daha göz önünə gətirilir. Əsərdə insan və cəmiyyət problemləri yeni bir aspektdən bədii-fəlsəfi həllini tapmışdır. 

  

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com