www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Daş yağan gün. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010 –240 səh.

Məlum olduğu kimi qatı erməni millətçiləri və onların bədnam ideoloqları olan daşnaklar neçə illərdi türklərə, azərbaycanlılara qarşı məkrli siyasət yürüdür, qanlı müharibələr törədirlər. Qəti düşmən ötən əsrin əvvəllərində və axırlarında qonşuluqda olan yüzlərlə Azərbaycan kəndlərini vəhşicəsinə məhv edib, insanları qocalı–cavanlı amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Və ya doğma yurdlarından didərgin salmışlar.
Erməni vandalizmi nəticəsində onlarla Azərbaycan kəndi yerlə-yeksan edilib yer üzündən silinmişdir. Yazıçı Əli İldırımoğlunun oxuculara təqdim olunan «Daş yağan gün» romanında erməni millətçilərinin insani normalara sığmayan qəddarlığı, Azərbaycanın şəhər və kəndlərinə tutduğu divan tarixi faktlarla bədii dildə təsvir edilmişdir.
 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com