www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Həmin adam. Bakı, "Nurlan", 2007, - 368 səh.

Romanın mövzusu qəzet işçilərinin həyatından götürülmüşdür. Əsərdə jurnalistlərin gərgin əməyi, rastlaşdıqları həyat həqiqətləri, onların gündəlik qayğıları aşkarlıq prinsipi ilə yaxından səsləşir.
 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com