www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Közərən sətirlər. Bakı, "Nurlan", 2007, - 376 səh.

Ə.İldırımoğlunun oxuculara təqdim etdiyi "Közərən sətirlər" xatirə - romanında cərəyan edən hadisələr soy-kökü müzə, milli adət-ənənələrimizə, xalqımızın mənəvə dayaqlarına söykənməsi ilə ibrətamizdir. Əsər oxucu ları milli dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa, mərdliyə, alicənablığa, cəmiyyətdə təsadüf olunan nadanlığa, nafisliyə qarşı barışmazlığa səsləyir.
Bura da sadə və hə m də xalq kəlamları ilə nəql edilən əhvalatlar dünənimizin, bu günümüzün müəyyən bir tarixçəsidir və hər kəsin oxuyub bilməsi gərəklidir.
"Baba və nəvə" pyesində ailə-məişət məsələlərindən bəhs edilir. Atanın ailəsini atıb əyyaşlığa qurşanan naxələf oğluna qarşı amansız mövqeyi təsvir olunur.
 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com