www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Zorən jurnalist. I hissə. Bakı, “Nurlan”, 2007. 572 səh.

Respublikanın əməkdar jurnalisti, yazıçı Əli İldırımoğlu oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan bir çox əsərlərin müəllifidir. İki hissədən ibarət olan “Zorən jurnalist” epik-psixoloji romanı yazılan çağlarda xalq bir çox romantik hisslərdən, fəzilətlərdən məhrum idi. Yazıçı müasirlərində inam yaratmaq üçün həmin dövrü bütün gerçəkliyi ilə qələmə almışdır.Əli İldırımoğlu. Zorən jurnalist. II hissə. Bakı, “Nurlan”, 2007. 356 səh.

“Zorən jurnalist” epik-psixoloji romanının I hissəsi 1995-ci ildə “Azərnəşr” tərəfindən çap olunmuşdur. Müəllif oxucuların arzu və təkliflərini nəzərə alaraq 10 ildən sonar əsərin II hissəsini qələmə almış və 2006-cı ildə onu tamamlamışdır.


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com